Opis systemu


Opis systemu

Sercem systemu iHomeMS jest aplikacja sterująca, zainstalowana na urządzeniu wpiętym do sieci WiFi. Działanie systemu jest zatem niezależne od dostępu do internetu, jak to dzieje się w przypadku systemów działających w oparciu o chmurę. Dodatkowo rezygnacja ze wspomnianej chmury zwiększa bezpieczeństwo, użytkownik nie musi się martwić o jej dostępność, w przypadku gdy może zostać przez dostawcę wyłączona lub objęta opłatami za jej użytkowanie. Elementami wykonawczymi są moduły, których gama jest systematycznie powiększana.

iHomeMS ulotka

Możliwości systemu iHOMEMS zależą tylko i wyłącznie od tego, w jaki sposób użytkownik wykorzysta dostępne moduły. Ich gama jest systematycznie powiększana. Moduły te pozwalają między innymi na śledzenie temperatury, sterowanie roletami, włączanie i wyłączanie elementów wykonawczych a wszystko to może odbywać się w sposób automatyczny, według danych z czujników lub według zadanych harmonogramów. Dodatkowo system posiada wbudowany mechanizm wysyłania powiadomień w formie email oraz cykliczny eksport danych z czujników.


Podstawowe funkcje systemu iHomeMS:

  • prosta konfiguracja dzięki automatycznemu wyszukiwaniu i dodawaniu nowych modułów systemu
  • kontrolowanie wszystkich dostępnych aktywnych modułów i elementów systemu (WiFi i LAN)
  • sterowanie elementami wykonawczymi w sposób manualny lub automatyczny za pomocą zdefiniowanych harmonogramów lub wartości dowolnego czujnika systemu
  • przejrzysty interfejs aplikacji sterującej z opcją grupowania modułów (np. według lokalizacji)
  • bieżący, ciągły odczyt danych modułów wyposażonych w czujniki, wpięte do systemu
  • dla każdego czujnika wyświetlana jest wartość minimalna oraz maksymalna z ostatnich 24 godzin, ponadto wyświetlany jest trend
  • prezentacja wartości z każdego czujnika na wykresie wraz z danymi historycznymi aż do 7 dni wstecz (zapis danych w lokalnej bazie danych)
  • do każdego czujnika można podłączyć funkcję alarmu (aplikacja ma możliwość wysyłania powiadomienia email, gdy wartość z czujnika przekroczy wartości graniczne zdefiniowane przez użytkownika)
  • możliwość eksportu danych z czujnków do pliku CSV, dane mogą być również eksportowane cyklicznie (co 7 dni), w sposób automatyczny na zdefiniowany przez użtkownika adres email
  • możliwość zdalnego dostępu do systemu za pomocą aplikacji iHOMEMS PORTABLE (wymagane podłączenie do internetu)


System składa z trzech głównych rodzajów elementów: jednostki centralnej, routera sieci WiFi oraz modułów wykonawczych.

Jednostką centralną jest tablet z systemem Android (powyżej wersji 6.0), na którym zainstalowana jest aplikacja iHOMEMS zarządzająca systemem. Aplikacja jest dostępna w sklepie google play.  

System iHomeMS opiera się na komunikacji poprzez sieć WiFi, w tym celu niezbędny jest bezprzewodowy router WiFi. 

Istnieje możliwość zakupu w naszym sklepie prekonfigurowanego routera, w tym celu uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem info@ihomems.pl.

Można również zakupić moduły dostosowane do innych parametrów sieci (SSID oraz hasło), w tym celu  uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem info@ihomems.pl.

System iHomeMS oferuje szereg modułów wykonawczych, takich jak między innymi sterowniki rolet, przekaźników, czujniki temperatury czy moduły sterujące ogrzewaniem podłogowym. Część z nich może występować również w opcji komunikującej się przewodowo w sieci LAN. Baza standardowych modułów dostępna jest na naszej stronie internetowej www.ihomems.pl i jest stale powiększana.  

W razie zainteresowania funkcjonalnościami nieobsługiwanymi przez aktualnie dostępne moduły, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem info@ihomems.pl  Jesteśmy w stanie zaprojektować je dla Ciebie.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING