Opis systemu


Opis systemu

Sercem systemu iHOMEMS jest aplikacja sterująca zainstalowana na urządzeniu wpiętym do sieci WiFi. Działanie systemu jest zatem niezależne od dostępu do Internetu jak dzieje się w przypadku systemów działających w oparciu o chmurę. Dodatkowo rezygnacja z chmury zwiększa bezpieczeństwo a także użytkownik nie musi się martwić o dostępność chmury, która może zostać przez dostawcę wyłączona lub dostawca może wprowadzić opłaty za jej użytkowanie. Elementami wykonawczymi są bezprzewodowe moduły, których gama jest systematycznie powiększana.

Możliwości systemu iHOMEMS zależą tylko i wyłącznie od tego w jaki sposób użytkownik wykorzysta dostępne moduły. Gama dostępnych modułów jest systematycznie powiększana. Moduły pozwalają między innymi na śledzenie temperatury, sterowanie roletami, włączanie i wyłączanie elementów wykonawczych a wszystko to może odbywać się w sposób automatyczny według danych z czujników lub według zadanych harmonogramów. Dodatkowo system posiada zabudowany mechanizm wysyłania powiadomień w formie emali a także cykliczny eksport danych z czujników.


Podstawowe funkcje systemu iHomeMS:

  • prosta konfiguracja dzięki automatycznemu wyszukiwaniu i dodawaniu nowych modułów systemu
  • kontrolowanie wszystkich dostępnych aktywnych modułów i elementów systemu (WiFi i LAN)
  • sterowanie elementami wykonawczymi w sposób manualny lub automatyczny za pomocą zdefiniowanych harmonogramów lub wartości dowolnego czujnika systemu
  • przejrzysty interfejs aplikacji sterującej z opcją grupowania modułów (np. według lokalizacji)
  • bieżący, ciągły odczyt danych modułów wyposażonych w czujniki, wpiętych do systemu
  • dla każdego czujnika wyświetlana jest wartość maksymalna i minimalna z ostatnich 24 godzin ponadto wyświetlany jest również trend
  • prezentacja wartości z każdego czujnika na wykresie wraz z danymi historycznymi aż do 7 dni wstecz (zapis danych w lokalnej bazie danych)
  • do każdego czujnika można podłączyć funkcję alarmu (aplikacja ma możliwość wysyłania powiadomienia e-mail, gdy wartość z czujnika przekroczy wartości graniczne zdefiniowane przez użytkownika)
  • możliwość eksportu danych z czujnków do pliku CSV (plik można wysłać np na email lub za pomocą bluetooth), dane mogą być również eksportowane cyklicznie (co 7 dni), w sposób automatyczny na zdefiniowany przez użtkownika e-mail
  • możliwość zdalnego dostępu do systemu za pomocą aplikacji iHOMEMS PORTABLE (wymagane podłączenie do internetu)


System składa z trzech głównych rodzajów elementów: jednostki centralnej, routera sieci WiFi oraz modułów wykonawczych.

Jednostką centralną jest tablet z systemem Android (powyżej wersji 6.0) na którym zainstalowana jest aplikacja iHOMEMS zarządzająca systemem. Aplikacja jest dostępna w sklepie google play. 

System iHomeMS opiera się o komunikację za pośrednictwem sieci WiFi, w tym celu niezbędny jest bezprzewodowy router WiFi. 

Istnieje możliwość zakupu u nas prekonfigurowanego routera, w tym celu uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem info@mssolutions.pl.

Istnieje również zakupu modułów dostosowanych do innych parametrów sieci (SSID oraz hasło), w tym celu również uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem info@mssolutions.pl.

System iHomeMS oferuje szereg modułów wykonawczych takich jak między innymi sterowniki rolet, sterowniki przekaźników, czujniki temperatury czy moduły sterujące ogrzewaniem podłogowym. Część z nich może występować również w opcji komunikującej się przewodowo w sieci LAN. Baza standardowych modułów jest dostępna na naszej stronie internetowej www.ihomems.pl i jest stale powiększana.  

W razie zainteresowania funkcjonalnościami nie obsługiwanymi przez aktualnie dostępne moduły uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem info@mssolutions.pl  jesteśmy w stanie zaprojektować je dla Ciebie.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING